Twój koszyk jest pusty ...

Kategorie

Kontakt

Informacje

Hity sklepowe

1 » Regulamin2

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Luksusowe Naczynia


Art. 1 DEFINICJE
 
1.Sklep – sklep internetowy prowadzony pod nazwą Luksusowe Naczynia z wykorzystaniem strony internetowej: www.luksusowenaczynia.pl
2.Użytkownik/Klient  – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawna, a także osoba prawna, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3.Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4.Przedmiot transakcji - dostarczenie Towarów wymienionych i opisanych na stronie Sklepu. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronach ogłoszenia Towarów były aktualne. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zaistniałej sytuacji drogą mailową. Jednocześnie ogłoszenie z ujawnieniem zdjęcia na stronie Sklepu nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
5.Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Zamówienia na odległość w imieniu Kupującego u Zagranicznego Dostawcy
6.Sprzedawca:  Zagraniczny właściciel przedmiotu transakcji z siedzibą w Unii Europejskiej.


Art. 2 SKLEP

 
1.Właścicielem Sklepu jest Bartosz Szymański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Best Buy Bartosz Szymański  z siedzibą w Poznaniu 61-729, Młyńska 5/9   NIP: 9730949460 Regon: 081027651

Działalność Gospodarcza wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki
2.Nazwa oraz treści Sklepu podlegają ochronie prawnej.
3.Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania ze Sklepu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze Sklepu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.
4.Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta). Ponadto Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
5.Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski a nadto nie naruszają autorskich praw majątkowych.


Art. 3 Warunki dokonywania transakcji

1.Użytkownik dokonując zamówienia w Sklepie,  zleca zamówienie Towaru o podanych przez siebie parametrach u Zagranicznego Sprzedawcy (właściciela towaru).
2.Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu składają się z ceny Towaru u Zagranicznego Sprzedawcy wraz z należną prowizją dla Sklepu.
3.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
4.W trakcie składania Zamówienia, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
5.Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg z chwilą zapłaty ceny na rachunek bankowy Właściciela Sklepu. (Wszystkie wpłaty bezpośrednio trafiają na konto Sklepu następnego dnia roboczego, po dokonaniu zlecenia przelewu). Do realizacji zamówienia, niezbędne jest podanie pełnych i poprawnych danych, jak również parametrów przedmiotu (np. kolor) .
6.Do czasu uzupełnienia zamówienia, terminy, o których mowa w pkt. 5 regulaminu, nie biegną.
7.Przedmioty wysyłane są w terminie od 3 do 10 dni roboczych.
8.W przypadku nieobecności Użytkownika pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, Dostawca pozostawi awizo.Art. 4  KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

1.Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
Towary wysyłane są przez Zagranicznego Sprzedawcę za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub DHL. Przedmioty wysyłane są z terenu Unii Europejskiej. Na terytorium Polski przesyłki dostarcza firma kurierska: DPD lub DHL. Czas realizacji zamówienia zazwyczaj wynosi od 3 do 8 dni roboczych. Termin realizacji może ulec wydłużeniu z przyczyn od nas niezależnych. Jeśli zamówienie nie zostanie dostarczone pod wskazany przez Użytkownika adres w ciągu 20 dni roboczych, Sklep zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty wpłaconej przez Użytkownika w terminie 2 dni. Wszystkie przesyłki są rejestrowane.
2.Termin dostarczenia przesyłki jest liczony od daty zaksięgowania wpłaty ceny wraz z kosztami dostawy na rachunku bankowym Właściciela Sklepu Do realizacji zamówienia, niezbędne jest podanie pełnych i poprawnych danych, jak również parametrów przedmiotu (np. kolor).  Do czasu uzupełnienia zamówienia, terminy, o których mowa w pkt. 5 regulaminu, nie biegną.
3.Użytkownik jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w opisie oferty. Zazwyczaj jednak przesyłka jest u nas gratis.
4.Na życzenie Użytkownika udostępniamy informacje na temat numeru nadania przesyłki wraz z adresem strony internetowej do jej śledzenia. W celu otrzymania danych o przesyłce, prosimy o kontakt na nasz e-mail
5.Brak danych osobowych w kierowanych do Nas wiadomościach mailowych może skutkować opóźnieniami w odpowiedzi, ewentualnie jej brakiem. Abyśmy mogli zachować sprawność w prowadzonej korespondencji, prosimy zachować historię prowadzonej rozmowy.
 
Art. 5 PŁATNOŚĆ

 
1.Na sprzedany Towar Zagraniczny Sprzedawca wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę) . Sklep wystawia dokument księgowy obejmujący czynności pośrednictwa handlowego. Dokumenty księgowe Sklep wysyła na adres Użytkownika/Klienta. Chyba ,że klient/użytkownik wybrał formę płatności za pobraniem. Wtedy rachunek jest wystawiony przez naszą firmę i dołączany do wysyłanego przez nas towaru.
2.Płatność za zamówiony Towar może nastąpić przelewem na rachunek bankowy Sklepu, poprzez system płatności PayU, jak również przelewem tradycyjnym w tytule prosimy podać numer zamówienia.


Art. 6 ODBIÓR TOWARU


1.Dostawy są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej: DPD oraz DHL.
2.Sklep nie umożliwia odbioru osobistego Towaru.

 
Art. 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 
1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy.


2.Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy wyłącznie konsumentów, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 
3.Zwracany w trybie ust 1 i 2 towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

 
4.W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres Sprzedawcy Zagranicznego podany przez Sklep.W tym celu prosimy o kontakt e-mail wyślemy adres do odesłania towaru do Dostawcy zagranicznego.
5.Przed dokonaniem odsyłki przedmiotu do Zagranicznego Sprzedawcy prosimy o przesłanie na adres mailowy Sklepu pisemne oświadczenie o Odstąpieniu od umowy wraz z podanymi danymi do zwrotu należności prosimy też o podanie wszelkich danych związanych z transakcją w tym adres dostawy numer zamówienia nick allegro.
6.Zapłata za Towar zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu kiedy uzyskamy potwierdzenie odbioru towaru przez Zagranicznego Sprzedawcę. Po odesłaniu towaru prosimy o podanie numeru przesyłki
7.Nie ma możliwości odstąpienia od zawartej umowy przez Użytkownika, jeśli zamówiony przedmiot został już do niego wysłany przez Zagranicznego Sprzedawcę (Dostawcę) i jest w trakcie dostawy. W takiej sytuacji, zwrotu można dokonać po doręczeniu przedmiotu.
8.Prawo zwrotu nie przysługuje, jeżeli Użytkownik nabył w Sklepie Towar wyprodukowany według specyfikacji Użytkownika lub służy do zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzebArt. 8 PROCEDURA REKLAMACYJNA
 
1.W przypadku niezgodności Towaru z umową
2.W celu realizacji prawa do reklamacji, Użytkownik winien w pierwszej kolejności poinformować Sklep o zaistniałem niezgodności określającym rodzaj niezgodności na adres poczty elektronicznej pod adresem e-mail: info@luksusowenaczynia.pl
3.Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Rozpatrzenie reklamacji zostanie odesłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika i będzie wskazywało konieczne czynności w celu doprowadzenia zakupionego Towaru do stanu zgodnego z umową.
4.Wszystkie Towary  podlegają 12 miesięcznej gwarancji serwisowej. Gwarantem jest Zagraniczny Sprzedawca (właściciel  Towaru). Gwarancja udzielana jest na podstawie potwierdzenia zakupu oraz nazwy Użytkownika i numeru transakcji. Świadczenie gwarancyjne odbywa się za pośrednictwem Sklepu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
5. Gwarancji nie podlegają:
- ślady powstające w czasie eksploatacji jak zarysowania, zabrudzenia, wytarcia;
-uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady;
-uszkodzenia powstałe na skutek: błędnej obsługi urządzenia, użycia urządzeń niezgodnie z jego przeznaczeniem, niedbałości klienta, niewłaściwej eksploatacji (temperatura np. użycie w piekarniku w wyższej temperaturze niż przewidział producent )


6.Gwarant nie przyjmuje do serwisu przedmiotu, który nosi znamiona samodzielnej próby naprawy bądź przedmiotów naprawianych przez inne podmioty. Sklep oraz Sprzedawca Zagraniczny nie realizuje również gwarancji przedmiotów, które zostały sprzedane osobom trzecim.  Jeżeli gwarancja zostanie uznana, Towar zostanie naprawiony przez Gwaranta (Zagranicznego Sprzedawcę) lub zostanie wysłany nowy. Czas reklamacji obejmuje przesłanie Towaru, naprawę oraz odesłanie i będzie wynosił od 7 do 20 dni roboczych. Koszty odesłania Towaru na gwarancję (reklamację) ponosi Użytkownik.  Towar należy odesłać do Sprzedawcy Zagranicznego z siedzibą na terenie Unii Europejskiej na adres wskazany przez Sklep Internetowy.  Przy korzystaniu z gwarancji Klient powinien się skontaktować ze Sklepem poprzez formularz kontaktowy lub mailowo, celem ustalenia szczegółów reklamacji.
7.Sklep nie jest podmiotem udzielającym gwarancji jakości na oferowane Towary. Reklamowany produkt Użytkownik odsyła do Gwaranta - którym jest Zagraniczny Sprzedawca.

 8.Chyba ,że klient zamówił towar za pobraniem , wtedy nasz sklep odpowiada za wymianę i serwis.
 Art. 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Sklep nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Sklepu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
2.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
3.Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi przedsiębiorcami, Sklep ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą z wyłączeniem lucrum cessans. 
4.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej lub pośredników Internetowych).
5.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego hasła. Sklep odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego dostępu do Konta Klienta nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sklep.
 
Art. 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1.Sklep w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników i niniejszym oświadcza, iż udostępnia informacje o Użytkownikach osobom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usług świadczonych przez Sklep.
2.Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Właściciel Sklepu.
3.Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu.
4.Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych i zgodnie z artykułem 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku wyraża zgodę na ich przechowywanie i inne przetwarzanie w bazie danych Sklepu. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i do modyfikowania podanych informacji.
5.Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Usługodawcy na adres poczty elektronicznej best.buy@interia.pl. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.


Art. 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu oraz treści Sklepu w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin z chwili zawarcia umowy.
2.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji w Sklepie tj. 1 września 2015 roku.


  
Każdy klient przed zakupem jest proszony o zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację.


 
 
 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl